6. Međunarodni kongres Hrvatskog Neurokirurškog Društva (25.-28.05.2011. Opatija)

6. Međunarodni kongres Hrvatskog Neurokirurškog Društva (25.-28.05.2011. Opatija)

6.Međunarodni Kongres Hrvatskog Neurokirurškog Društva s pripojenim Okupljanjem Slovenskog Neurokirurškog Društva je prvi Kongres dvaju susjednih Neurokirurških Društava Jugoistočne Europe.

Ova prilika pruža mogućnosti izmjene znanja i iskustava, kao i mogućnosti saznanja novih znanstvenih i tehnoloških mogućnosti od strane međunarodno priznatih stručnjaka koji će nazočiti kongresu kao predavači.

Nadalje, cilj kongresa je stremljenje regionalnoj suradnji i umreženju svih susjednih neurokirurških društava, u cilju ostvarivanja sistematskog liječenja neuroloških bolesti.

Share this post