7. Međunarodni Kongres Prehr. Tehnologa, Biotehnologa i Nutricionista (20-23 rujna 2011. Opatija)

7. Međunarodni Kongres Prehr. Tehnologa, Biotehnologa i Nutricionista (20-23 rujna 2011. Opatija)

7. međunarodni Kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista održat će se od 20. do 23. rujna 2011. godine u Opatiji. Organizator Kongresa je Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista i Prehrambeno-biotehnoloki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Na Kongresu prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista sa međunarodnim sudjelovanjem, koji se tradicionalno održava dugi niz godina, znanstvenici iz Hrvatske i inozemstva imaju priliku prezentirati znanstvene stručne radove iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije, nutricionizma, zaštite okoliša i srodnih disiplina

Share this post