GDPR

Informacije o obradi osobnih podataka u putničkom poslovanju

MAKS Travel d.o.o., Zagreb, kao voditelj obrade osobnih podataka i putnička agencija, osobne podatke dostavljene od podnositelja upita prikuplja i obrađuje u svrhu izrade ponude i prodaje putovanja te ispunjenja zahtjeva. U slučaju da podnositelj upita ne prihvati ponudu, dostavljene osobne podatke po toj osnovi MAKS Travel briše 30 dana nakon isteka datuma važenja ponude ili 30 dana od datuma slanja informativne ponude (ponude bez datuma važenja).

Prije prikupljanja podataka, MAKS Travel će upozoriti ugovaratelja bez kojih podataka nije u mogućnosti sklopiti ugovor o organiziranju putovanja, kao i o tome izostanak kojih podataka može dovesti do otežanog pružanja tražene usluge. MAKS Travel zadržava pravo kontaktirati podnositelja upita, odnosno ugovaratelja putovanja i/ili putnika radi pribavljanja podatka koji nedostaju.

Ako Ugovor o organiziranju putovanja, odnosno o bilo kojoj individualnoj turističkoj usluzi bude sklopljen, osobne podatke navedene na Ugovoru, kao i sve osobne podatke koji MAKS Travelu budu dostavljeni od strane Ugovaratelja putovanja i/ili putnika i/ili podnositelja upita, MAKS Travel dalje obrađuje u svrhu realizacije ugovorenog putovanja ili usluge, unaprjeđenja i sigurnosti poslovanja te ispunjenja zakonskih obveza.

Osobni podaci prosljeđuju se trećim osobama u zemlji i inozemstvu, uključivo, ali ne i ograničeno, hotelima, prijevoznicima i dobavljačima usluga, ako je isto potrebno u svrhu realizacije ugovorenog putovanja ili usluge te osiguravateljima ako je Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik ugovorio putno osiguranje posredstvom MAKS Travela, kao i osobama koje MAKS Travelu pružaju specijalizirane usluge (npr. informatička podrška). Osobni podaci mogu biti dostavljeni primateljima u odnosu na koje MAKS Travel ima propisanu obvezu dostave pojedinih podataka (nadležna tijela).

Osobni podaci obrađuju se i čuvaju u razdoblju potrebnom za realizaciju ugovorenog putovanja ili usluge, uključivo rješavanje mogućih reklamacija, odnosno sukladno primjenjivim propisima, ovisno koje je razdoblje duže te pri tome primjenjujući uvijek najnovija dostignuća tehničke i organizacijske sigurnosti obrade osobnih podataka.

Svi upiti vezani za obradu osobnih podataka mogu se podnijeti na adresu sjedišta voditelja obrade, s naznakom za Službenika za zaštitu osobnih podataka, na adresu elektroničke pošte kristijan@makstravel.hr

U slučaju da ugovaratelj ugovara putovanje ili pružanje neke usluga za treće osobe, odgovoran je za raspolaganje podacima tih osoba te ih se obvezuje pravovremeno upoznati sa sadržajem ove Informacije.

Zagreb, svibanj 2018.