Individualna putovanja

Sva individualna putovanja radimo po “Tailor-made” principu.

Znači, ne postoji gotov aranžman koji Vam se predloži i kojem se Vi morate prilagoditi.

Umjesto toga, prema Vašim željama radimo kompletan plan putovanja, neovisno o broju putnika.

Na taj način, uz povoljniju cijenu, dobivate i putovanje poptuno prilagođeno Vašim željama i potrebama.